Славея Тончева Господинова

  • старши експерт

  • Стая №7
  • Телефон: 03916 50 81
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№273 Славея Гсподинова т_2.pdf вх_№273 Славея Гсподинова т_2.pdf

2020:

вх_№507 Славея Господинова т_2 годишна.pdf вх_№507 Славея Господинова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№711 Славея Господинова т_2 годишна.pdf вх_№711 Славея Господинова т_2 годишна.pdf