Гаврил Господинов Гочев

  • специалист-пълномощник кв."Черноконево"

  • Телефон: 0391/64625

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№564 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf вх_№564 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№703 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf вх_№703 Гаврил Гочев т_2 годишна.pdf