Сийка Димитрова Георгиева

Сийка Димитрова Георгиева
  • началник на отдел

  • Стая №85
  • Телефон: 039168241
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№339 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№339 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№558 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№558 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№710 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf вх_№710 Сийка Георгиева т_2 годишна.pdf