Антоанета Иванова Джимова

Антоанета Иванова Джимова
  • финансов контрольор

  • Стая №№ 114
  • Телефон: 0391 68 226
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№515 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf вх_№515 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№740 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf вх_№740 Антоанета Джимова т_2 годишна.pdf