Катерина Александрова Мазгалова

  • главен експерт

  • Стая №125
  • Телефон: 039168250
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

вх_№344 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf вх_№344 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf

2020:

вх_№531 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf вх_№531 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№724 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf вх_№724 Катерина Мазгалова т_2 годишна.pdf