Галя Недялкова Делчева

  • Главен експерт "Бюджет"

  • Стая №86
  • Телефон: 68243
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II всъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и част II всъпителна чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ чл.35 ал.1 т.1 от ЗПКОНПИ

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II всъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II всъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна