Теодора Димитрова Стоянова

Теодора Димитрова Стоянова
  • Директор на дирекция

  • Стая №103
  • Телефон: 039168277
  • Електронна поща: [email protected]

Декларации по ЗПКОНПИ:

2018:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ част I и  част II встъпителна

2019:

чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна чл.35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ - част I и част II годишна

2020:

вх_№468 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№468 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf

2021:

вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf вх_№629 Теодора Стоянова т_2 годишна.pdf