Допуснати/недопуснати кандидати

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „педагог” и длъжността „медиатор” в услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” във връзка с изпълнение на проект