Допуснати/недопуснати кандидати

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „САНИТАР В СОЦИАЛНА УСЛУГА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.090-0001-C01 „НОВА ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА ЗА

СПИСЪК ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ И „САНИТАР В СОЦИАЛНА УСЛУГА” КЪМ Център за ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА ДЕМЕНЦИЯ, ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ

С П И С Ъ К ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ „УПРАВИТЕЛ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА В ОБЩНОСТТА”, „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК”, „ТРУДОТЕРАПЕВТ”, САНИТАР В СОЦИАЛНА УСЛУГА” И „ХИГИЕНИСТ/РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА” КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНА ФОРМА