Допуснати/недопуснати кандидати

С П И С Ъ К за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Европейски и национални програми и проекти”, дирекция „Европейски и национални програми и проекти, хуманитарни дейности”, Общинска администрация Димитровград