Детски градини

На територията на  Община Димитровград функционират 7 детски зеведения за предучилищно образование, разположени в 19 сгради. От тях 14 са в града, останалите 4 са в селата – Добрич, Горски извор, Ябълково, Черногорово и 1 в гр. Меричлери. В детските заведения  всяка година се отглеждат, възпитават и обучават средно около 1 500 деца на възраст от 2 до 6 годишна възраст.
На 20.11.2009г. по случай 20-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, Община Димитровград заедно с още 12 общини в България  беше наградена с приза  „Община-приятел на детето”, една инициатива на УНИЦЕФ - България в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България и Асоциация „Родители”. Така Община Димитровград влезе в световното семейство на общините – приятели на детето.
Децата са  поставени в центъра на вниманието на местната власт, която е отговорна за прилагането и реализирането на политиките, касаещи тяхното   образование, здраве, почивка, игри и свободно време, транспорт, семейна среда, социални услуги, дом и инфраструктура, справедливост и закрила от престъпления. Всички дейности на местно ниво, пряко или непряко засягащи децата са съобразени с техните интереси.Общината се стреми да създаде максимално добри условия за живот и развитие на децата като подобри значително образователната инфраструктура, енергийната ефективност и материалната база, осигуряваща необходимата  пространствено-предметна и информационна среда в детските заведения. Всички детски градини разполагат с добре оборудвани  здравни кабинети.
Здравословното хранене на децата е един от приоритетите в политиката на  общината. Ежедневно децата консумират здравословна храна,приготвена непосредствено преди консумация, в която преобладават пресните плодови и зеленчуци и млечните продукти, необходими за нормалното израстване и развитие на детския организъм.
Всички детски заведения в общината реализират педагогическата си дейност по различните образователни направления, съобразно държавните образователни изисквания и стандарти с цел осигуряване на достъп и равен шанс за предучилищно образование  на всички деца, независимо от етническата им принадлежност.
Във всички детски градини са приложени енергоспестяващи мерки. Извършени са ремонти за подобряване на материалната база. Котелните инсталации са газифицирани, като е запазено и алтернативно гориво – газьол.

Наредба № 37 за детските градини

Формула за разпределение на средства

График за работа на детските градини в община Димитровград през периода 01.07.2019г. - 30.08.2019г.

 

 

Седмично меню в детските градини:

октомври 2018 г

 

Седмично меню в детските ясли:

октомври 2018 г

 

 
Детска кухня

октомври 2018 г

 

свали като .pdf