Детска кухня

Детската кухня приготвя и предоставя здравословна и разнообразна храна за деца от десет месечна до три годишна възраст, която се приготвя по рецепти, включени в „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст”. Рецептите отговарят на регламентираните чрез Наредба №2 на МЗ (ДВ, бр28/19.03.2013г.) изисквания за здравословно хранене на децата до  три годишна възраст в детските заведения и детските кухни, както и на действащото национално и европейско законодателство, свързано с качеството и безопасността на храните.

Всяка порция включва супа – 200 гр., основно ястие – 200 гр. и десерт – 200 гр.

Детска кухня функционира към две от Обединените детски заведения в града:

ДГ „Слънце”

Адрес: ул. Христо Г. Данов  № 4 Телефон: 0391/24 984 Работно време:  ОТ 1 СЕПТЕМВРИ ДО 15 ЮНИ - ОТ 11.30 Ч. ДО 12.30 Ч  ОТ 15 ЮНИ ДО 31 АВГУСТ - ОТ 11.00 Ч. ДО 12.00 Ч  Заявления на нови желаещи да ползват услугата „Детска кухня” се приемат от 8:00…

ДГ „Райна Княгиня”

Адрес: ул. Волгоград № 7 Телефон: 0391/66 156 Работно време от 11:30  до 12:45 часа Заявления на нови желаещи да ползват услугата „Детска кухня” се приемат от 8:00 до 15:00 часа на посочения адрес, като  от 1-во до 15-то число се приемат заявления за текущия месец, а от 16-то до…