Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   97

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   490

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   825

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   943

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1574

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   864

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1201

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1208