Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   473

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   696

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   1073

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   1193

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1832

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   1119

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1423

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1430