Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   177

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   594

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   781

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1388

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   699

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1050

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1044

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   964