Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   246

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   592

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1170

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   573

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   911

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   888

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   818