Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   250

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   579

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   933

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   1054

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1689

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   972

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1295

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1295