Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   164

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   531

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   870

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   980

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1624

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   907

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1238

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1241