Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   367

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   639

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   1005

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   1130

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1757

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   1040

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1355

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1357