Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   491

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   728

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1338

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   661

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1012

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1005

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   923