Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   188

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   566

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1123

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   536

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   864

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   842

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   766