Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   269

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   677

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   850

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1450

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   757

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1106

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1104

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   1015