Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   381

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   750

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   886

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1504

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   809

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1142

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1149

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   1062