Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   328

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   722

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   868

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1479

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   783

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1124

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1129

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   1041