Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   598

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   735

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   1120

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   1227

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1876

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   1156

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1460

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1472