Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2019 г.

   12

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   437

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   784

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   911

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1532

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   832

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1163

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1172