Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   385

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   682

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1292

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   627

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   973

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   973

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   884