Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   213

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   578

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1151

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   557

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   882

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   860

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   794