Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2018 г.

   236

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   636

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   825

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1419

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   732

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   1079

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   1071

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   989