Бюджет

Бюджет на Община Димитровград за 2017 г.

   290

Бюджет на Община Димитровград за 2016 г.

   640

Бюджет на Община Димитровград за 2015 г.

   1262

Бюджет на Община Димитровград за 2014 г.

   607

Бюджет на Община Димитровград за 2013 г.

   946

Бюджет на Община Димитровград за 2012 г.

   934

БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г.

   843