Заповед №РД-06-629/29.05.2020г. за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници №52/2020г.

Заповед №РД-06-629/29.05.2020г.