Актуално

Заповед за забрана на продажбата на цветя пред църковните храмове, с цел опазване здравето и живота на българските граждани

  З А П О В Е Д №: РД-06-454 Димитровград 16.04.2020 год.                 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, Заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и с…

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване здравето и живота на българските граждани по време на християнския празник Цветница

З А П О В Е Д №РД-06-425 Димитровград 10.04.2020 год.                 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Р България, Заповеди  на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и с цел опазване…

ОБЯВЛЕНИЕ № 107/08.04.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 107/08.04.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 08.04.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-500#2/04.03.2020г. Проект за  изменение на ПУП – План      за застрояване, одобрен със заповед № 1102/2006г. на Кмета на Община Димитровград, на съседни поземлени имоти…