Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 13.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 70 / 13.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 13.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд.№ УТКР-30-74/06.01.2023г. за съобщаване на заповед №РД-06-366/06.03.2023г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за…

ОБЯВЛЕНИЕ № 74 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 74 / 14.03.2023г. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд.№ УТКР-30-434/07.02.2023г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ IXза учебно производствено предприятие „Труд”, кв. 131,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 73 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 73 / 14.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд.№ УТКР-30-373/01.02.2023г. за съобщаване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ VIза производствени и складови дейности, кв. 28,…

ОБЯВЛЕНИЕ № 72 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 72 / 14.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд. № УТКР-30-4187/11.11.2022г. за съобщаване на заповед № РД-06-216/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 71 от 14.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 71 / 14.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   Днес 14.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд. № УТКР-30-4726/21.12.2022г. за съобщаване на Заповед № РД-06-199/01.02.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ № 70 от 13.03.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ № 70 / 13.03.2023г.   КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ   Днес 13.03.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявена процедура по заявление с рег.инд.№ УТКР-30-74/06.01.2023г. за съобщаване на заповед №РД-06-366/06.03.2023г. на кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за…