Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-561 за прилагане на временни противоепидемични мерки

    ЗАПОВЕД   № РД-06-561 гр. Димитровград, 18.05.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и…

РД-06-539 от 11.05.2020г

РД-06-539 от 11.05.2020г. План - схема В и К  12052020 План - схема Ел. 12052020 ПП - В и К ПП - Ел. ПУП - ПЗ 12052020 ПУП-ПР 12052020

ОБЯВЛЕНИЕ № 110/28.04.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 110/28.04.2020г.     КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                           Днес, 28.04.2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен          протокол по обявения с писмо регистрационен индекс : УТКР-30-572#1/06.03.02.2020г.     Проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване, с който след допълване на кадастралната основа, имотите се обединяват като вътрешните регулационни…

Заповед за забрана на продажбата на цветя пред църковните храмове, с цел опазване здравето и живота на българските граждани

  З А П О В Е Д №: РД-06-454 Димитровград 16.04.2020 год.                 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България, Заповеди на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки и с…