Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-610/ 27.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-610 гр. Димитровград, 27.05.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

ОБЯВЛЕНИЕ № 119 / 28.05.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 28.05.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес,28.05. 2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-298#3/14.4.2020год: заповед № РД-06-415 / 08.04.2020год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на  ПУП-План за застрояване  поземлен имот с идентификатор…

РД-06-607 от 26.05.2020г.

РД-06-607 от 26.05.2020г.  39668.17.12 ВиК 39668.17.12 Ел. 39668.17.12 ПУП-ПЗ 39668.17.12 Пътна част      

ЗАПОВЕД № РД-06-580 за временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград

  ЗАПОВЕД № РД-06-580 гр. Димитровград, 20.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г.,   НАРЕЖДАМ:  …