Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ № 130 / 15.06.2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 130 / 15.06.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 15.06.2020 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена с писмо регистр. индекс УТКР-30-990#1/15.05.2020г. процедура за одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план -план за регулация  на УПИ I-32 и УПИ II-32 в кв.10  по плана…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД   В съответствие с чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Димитровград, кметът на община Димитровград кани местната общност, всички обществени…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ИЗДАДЕНА ОБЩИНСКА ГАРАНЦИЯ

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА  УДЪЛЖАВАНЕ  СРОКА  НА ИЗДАДЕНА ОБЩИНСКА ГАРАНЦИЯ     На основание чл. 42 от Закона за общинския дълг и в съответствие с Наредбата за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг от община Димитровград, кметът на община Димитровград кани местната общност, всички обществени организации…

ЗАПОВЕД № РД-06-661 във връзка с извънредната епидемична обстановка

  ЗАПОВЕД   № РД-06-661 гр. Димитровград, 05.06.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

ЗАПОВЕД № РД-06-638 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-638 гр. Димитровград, 03.06.2020 г.       На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед…

ЗАПОВЕД № РД-06-63 5 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-635 гр. Димитровград, 01.06.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-624   Димитровград 29.05.2020 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата…