Актуално

Двойки от община Димитровград могат да кандидатстват за финансова помощ за Ин витро

Двойки от община Димитровград могат да кандидатстват за финансова помощ за Ин витро     Община Димитровград приема документи на кандидатите за финансова помощ от Общинския фонд Ин витро до 19.05.2023г. Съгласно Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция средства от фонда се отпускат на съпрузи…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ РАЗМЕРА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Кметът на община Димитровград кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за увеличаване размера на съществуващ дългосрочен общински дълг, отпуснат под формата на кредит от…

О Д О Б Р Я В А М: Проект за ПУП – ПЗ и изменение на ПР за допълването му със специализирана план – схема за електрозахранване като част от Комплексен проект за инвестиц. инициатива за обект „ФЕЦ „Андонови” – КЛ НН, външна връзка на ФЕЦ .

РД-06-383-07.03.2023г. РД-06-383-07.03.2023г.-чертеж

Проект за ПУП – изменение на ПР и ПЗ на УПИ IДСО „Благоустройство и комунално стопанство”, УПИ IIСМУ „Исстрой” Пловдив и УПИ IX, кв. 203, кв. „Марийно”, гр. Димитровград, отразени в кадастралната карта като ПИ с идентификатори 21052.1010.55, 21052.1010.56

РД-06-519-31.03.2023г.