Актуално

З А П О В Е Д № РД-06-1213#1 Удължаване на Заповед №РД-06-1213/19.08.2021 г.

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-1213#1 Удължаване на Заповед №РД-06-1213/19.08.2021 г.   Димитровград 29.10.2021 година   На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3/16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт…

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година - на страницата на ОДЗ - Хасково са публикувани всички изискващи се данни във връзка със сключените и одобрени със заповед на директора на ОДЗ  споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ, за землищата в обаст Хасково. https://www.mzh.government.bg/ODZ-Haskovo/bg/Polzvane/Proceduri_37v_21-22.aspx