Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-1481

ЗАПОВЕД   № РД-06-1481 гр. Димитровград, 26.11.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение…

Анкетно проучване за подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Димитровград за периода 2021-2027 г.

Община Димитровград започна подготовката на основния си стратегически документ за следващите 7 години – Плана за интегрирано развитие на общината. В тази връзка приканваме гражданите, представителите на бизнеса, неправителствения и публичния сектор и всички заинтересовани страни да се включат в настоящото проучване. С Вашата активност ще допринесете за изготвянето на…

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА №РД-28-491/13.11.2020Г. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ.66 ОТ ЗМДТ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Докладна записка №РД-28-491/13.11.2020г. на Кмета на Община Димитровград до Общински съвет Димитровград за приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2021 година. СПРАВКА по чл.69, ал.2 от АПК