Актуално

ЗАПОВЕД № РД-06-661 във връзка с извънредната епидемична обстановка

  ЗАПОВЕД   № РД-06-661 гр. Димитровград, 05.06.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

ЗАПОВЕД № РД-06-638 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-638 гр. Димитровград, 03.06.2020 г.       На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед…

ЗАПОВЕД № РД-06-63 5 във връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-635 гр. Димитровград, 01.06.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д   № РД-06-624   Димитровград 29.05.2020 година            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата…

ЗАПОВЕД № РД-06-610/ 27.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки връзка с извънредната епидемична обстановка

ЗАПОВЕД   № РД-06-610 гр. Димитровград, 27.05.2020 г.     На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето, във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г. и Заповед №…

ОБЯВЛЕНИЕ № 119 / 28.05.2020г.

  ОБЯВЛЕНИЕ  № 119 / 28.05.2020г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес,28.05. 2020г., в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол по обявената с писмо регистрационен индекс УТКР-30-298#3/14.4.2020год: заповед № РД-06-415 / 08.04.2020год. на Кмета на Община Димитровград за одобряване на Проект за изменение на  ПУП-План за застрояване  поземлен имот с идентификатор…

РД-06-607 от 26.05.2020г.

РД-06-607 от 26.05.2020г.  39668.17.12 ВиК 39668.17.12 Ел. 39668.17.12 ПУП-ПЗ 39668.17.12 Пътна част      

ЗАПОВЕД № РД-06-580 за временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград

  ЗАПОВЕД № РД-06-580 гр. Димитровград, 20.05.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.9 от Закона за здравето и във връзка с извънредната епидемична обстановка, обявената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020г.,   НАРЕЖДАМ:  …