Актуално

Временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт

З  А  П  О  В  Е  Д № РД-06-261 Удължаване на Заповед №РД-06-188/18.02.2020 г. Димитровград 04.03.2020 година          На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл.81, ал. 1  от Наредба № 3 / 16.08.2010 год. на МРРБ за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт…

Предоставяне на пасища 2020г. списък имоти

            Приложение №1 – с.Бодрово – 409бр. с обща площ 2644,344дка ЕКАТТЕ:04844         № имот № Местност НТП Кат. Площ (кв.м.) 1 25.15 УРУБА Пасище III 1944 2 26.300 УРУБА Пасище V 343 3 29.7 УРУБА Пасище III 71966 4 37.26 КАШЛА БАИР Пасище V 4629 5…