Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ  № 300 / 07.12.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 300 / 07.12.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 07.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура  по заявление с  рег. индекс УТКР-30-2696/08.08.2023 г. за съобщаване на заповед № РД-06-1713/31.10.2023 г. на Кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за подробен устройствен план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 299 / 07.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 299 / 07.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 07.12.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег. индекс УТКР-52-3377/04.10.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1711/31.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на кадастралния план…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 292 / 28.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 292 / 28.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2227/30.06.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1655/23.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.

ОБЯВЛЕНИЕ  № 291 / 28.11.2023г.   КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ                         Днес 28.11.2023 год. в Димитровград се състави настоящия Констативен протокол  по обявена процедура по заявление с  рег.инд. № УТКР-30-2719/09.08.2023г. за съобщаване на заповед  № РД-06-1657/23.10.2023 г. на кмета на Община Димитровград, с която е одобрен Проект за изменение на Подробен устройствен…