Зелена система

Димитровград е един от най-озеленените градове на България. В зелената система се включват всички паркове, градини, булеварди и улични насаждения в регулацията на града, както и зелени пояси извън града. Зелените насаждения са фактор със специфични функции, които подобряват микроклимата в градската среда, изпълняват прахо- и димозащитни функции, омекчават градския шум, действат благотворно върху тонуса на човешкия организъм. Те са място за отдих, естетическо възпитание и култура.

 В зависимост от своето предназначение и местоположение по плана на града, зелените насаждения се подразделят на градини и паркове, зелени пояси (крайпътни и крайречни), защитни насаждения (изолационни, водоохранни), гори и улично озеленяване. 

В уличното озеленяване на Димитровград преобладават дървесни видове като американски ясен, конски кестен, липа, чинар, шестил, бреза, целтис(копривка), топола, явор, топчеста акация, церцис и др. 
За широко обществено ползване в Димитровград са създадени богато озеленени квартални и вътрешноквартални градини, както и три големи парка за отдих и релаксация на гражданите - Парк „Марица”, парк „Пеньо Пенев” и парк „Н.Й.Вапцаров”. 

Парковете и градините са най-подходящо и леснодостъпно място за отмора на хората от всички възрасти, за игра на децата и спортуване на юношите.

 

Парк „Марица”

Парк „Марица” е един от трите големи парка в Димитровград. Разположен е край десния бряг на р.Марица между центъра на града и дигата на реката. Обхваща площ от 1 400 дка. Създаването на парка започва през 1952 год. с цел обособяване на място за култура и отдих на населението. Веднага след входа на парка в централната му част се разкрива  голям площад от който започва трилъчие от алеи – централни, източен и западен лъч. Централния лъч е изграден от четири алеи. Тук алейните насаждения са от чинар и липа. На север те се вливат в голям кръгъл площад. След него започва една алея, която извежда до брега на р.Марица. Алеята е озеленена двустранно с пирамидална топола. В парка са засадени различни дървесни видове, като от широколистните преобладават липа, конски кестен, чинар, топчеста акация, бреза, топола и др. Иглолистните видове са представени от обикновен и сребрист смърч, кедри, кипариси, юниперуси някои екзотични видове бор и ела. Засадени са също и редица декоративни дървесни и храстови видове. В центъра на парка са запазени три вековни дъба, които с внушителните си размери създават място за прохлада и релаксация през летните горещини. През 2013г. същите са обявени за „защитени вековни и забележителни дървета” със заповед на Министерството на околната среда и водите.

В североизточната част на западния лъч се намира алея „Юбилейна” в която през 1972 год. на 2 септември при честване на 25 годишнината от основаването на Димитровград са засадени 25 броя смърчови дървета от гости на града и представители на побратимени на Димитровград градове. В края на централната алея водеща до р. Марица в северозападната част на парка през 2010 год. с Решение на Общински съвет Димитровград е обособено място наречено „Алея на новия живот”, в което като традиция всяка година родители и близки на новородени деца засаждат доброволно декоративни дръвчета, безвъзмездно дарени им от Общината. В източната част на парка е изграден единствения за момента на Балканския п-в Международен киноложки център, в който се провеждат изложби на домашни любимци. Всяка година в Парк „Марица” се провежда традиционния празник на града – ПАНАИР (както го нарича местното население). Парк „Марица” е едно от най-посещаваните места от жители и гости на града, като място за отмора, игри и спортуване.

 

Парк „Н.Й.Вапцаров”

Парк „Н.Й.Вапцаров” е разположен на юг и югозапад от кв. „Славянски” в гр.Димитровград. Общата площ на парка възлиза на 821 дка. През 1954-1955 година започва строителството на обекта, като проектирането и строителството на парка се извършва от Химическия комбинат. От 1950 до 1955 г. са започнали залесителните мероприятия в парка. Засадени са фиданки от черен бор, акация, явор, ясен, липа и желъд от червен американски дъб, сребрист смърч, сребриста ела и др. Край централните алеи се засаждат липа и конски кестен. Засадени са и различни видове красиво цъфтящи храсти. Паркът е изграден от три сектора. Първия сектор включва централната част на парка. Непосредствено след главния вход на парка в дясно се намира ЗООКЪТ. В него се отглеждат мечки, сърни, различни видове птици и др. Това е една от най-интересните и посещавани атракции за посетителите. На запад от главната алея се намира детска площадка, предназначена за забавления на най-малките посетители на парка.

По алеите на парка са разположени многобройни пейки за отдих на гражданите. Вторият сектор на парка се развива в горски масив с преобладаване на дъбови насаждения. Започва от площадка с голям фонтан (функционирал в миналото) със стълбища и алеи, които завършват в голямо уширение. От уширението започват широки алеи, които продължават през гората и на изток водят към Планетариум „Джордано Бруно”, който се посещава от ученици и любители „астрономи”. Третия сектор започва като широка алея водеща до езеро, което в миналото е било пълноводно, но с годините е засушено. Въпреки променения си облик парк Н.Й.Вапцаров е едно от любимите места за разходка, забавления и отмора на жителите от целия град.

 

Парк „Пеньо Пенев”

Мемориален парк „Пеньо Пенев” е създаден като парк, посветен на бригадирското движение и на емблематичния за социалистическата поезия поет Пеньо Пенев. Разположен е в южната част на Димитровград в местността „Габера”, която е била любимо място на поета Пеньо Пенев. Общата му площ е около 350 дка. В парка е изграден паметник на П.Пенев където са погребани тленните му останки. В композицията на парка са включени множество каменни цитатници, на които са издълбани стихове на поета. Всички цитатници са различно декорирани със специфична растителност. Някои са разположени под сянката на японска криптомерия на фона на цъфтящи храсти като форзиция, японска дюля, вайгелия и спирея, или са обгърнати от бръшлян и стелеща се винка. Парка има свой индивидуален облик. От изток и запад на площадката с паметника са изградени две езера. От тях започват секторите на съответно източна и западна каскади.

Източната каскада се състои от 16 броя езерца с обща площ 9 700 кв.м. Езерата започват он най-южната част на парка и лъкатушейки между пейзажните аллеи достигат до най-северната му част. Езерцата са свързани помежду си с поточета, преливници и водопадчета. Край езерата са засадени декоративни дървесни видове от плачеща върба, офика, пирамидална топола, албиция, кедри, ели, смърчове и кипариси, а също и различни цъфтящи храсти. Западната каскада започва от езерото намиращо се в западната част на площадката пред паметника.

Състои се от 7 броя езерца с обща площ 1 400 кв.м. Те преливат едно в друго чрез закрити и открити канали, преливници и вадички. По многобройните алеи в парка са разположени пейки за отдих на посетителите. Всяко едно пространство в парка, форма и елемент са много добре обмислени и поставени на точното място. От парка се разкрива красива панорамна гледка към града. Парк „Пеньо Пенев” е част от зелената система на гр. Димитровград, който служи за естетическа наслада и почивка на населението, но преди всичко той подобрява микроклимата в града.

свали като .pdf