Заповед за спечелил търга за отдаване под наем на земеделска земя, общинска собственост, в землището на с. Скобелево