Заповед за продажба на имоти, частна общинска собственост