Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Дъга”

dsc016831.jpg

Адрес: Димитровград

гр.Димитровград, ул. „Хеброс” 6А

тел. 0391/22132
e-mail – [email protected]


КАПАЦИТЕТ

14 места


МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата, в която се предоставя социалната услуга, се намира в кв.Черноконево.

ЦНСТ за деца/младежи с увреждания „Дъга” е разположено в едноетажна сграда, в която са обособени:

- Стаи на потребителите на услугата са разпределени в три коридора – с източно, западно и южно изложение. Всяко дете/младеж разполага със самостоятелно легло, гардероб, шкаф за лични вещи и бюро със стол. Пространството осигурява уютна и индивидуална атмосфера на децата/младежите и не затруднява свободното им придвижване;

Шест санитарни помещения с баня. За всеки две стаи (в южната част) и за всеки три стаи (в източната и западната част) на разположение са самостоятелни санитарни възли и бани, като едната от баните е оборудвана така, че да може да бъде използвана от деца и/или лица с увреждания.

          - Кухня, обзаведена с необходимото за съхранение и приготвяне на храна и хранене оборудване, домакински електроуреди, съдове и прибори;

          - Трапезария, в която са разположени библиотека, аудио-визуална техника, шкаф за играчки с обособено място за игра, подходящи маси и столове, удобна и мека мебел за разговори и почивка;

           - Три дневни стаи, обзаведени с мека мебел, шкафове,бюро и столове;

    Мокро помещение за пране, сушене и гладене;

    - 3 броя складови помещения – обособени за санитарно-хигиенни, перилни и миещи препарати и за други материали и пакетирани хранителни продукти

    - Двор – оборудван с детски, градински съоръжения и пясъчник, подходящи, достъпни и безопасни за деца. Изграден е „зелен” кът за отдих. Дворът може да се ползва от деца извън ЦНСТДМУ.

            Изходите на ЦНСТДМУ са снабдени с рампи, които улесняват придвижването на трудно подвижните потребители.


ЦЕЛЕВА ГРУПА

Деца и младежи, напускащи институции и деца и младежи от общността, в риск от изоставяне


СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки или роднини, или в приемно семейство.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата/младежите получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за личностно  развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната общност.


Основни дейности:

  •  Осигуряване на възможности за посрещане на основни жизнени потребности;
  •  Грижи за здравето;
  •  Психологическа подкрепа;
  •  Образование;
  •  Жизнени умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време;
  •  Работа с родители и семейства;
  •  Работа с общността, други институции и организации.