„Ще спасим Вашата книга” – донесете повредена книга и ние ще се погрижим да я укрепим и да й вдъхнем нов живот;