"Щастливо детство", празнична програма по повод 1 юни - ден на детето, 17,30ч. пешеходната алея на бул."България"