Откриване на жътвената кампания – ритуално зажънване на нивата край кв.Черноконево, 9:00 часа