НЧ „Христо Ботев-1902“, Клуб „Раковски“ - Никулден