Национален конкурс за детска забавна песен на фолклорна основа „Златен извор“2022, спортна зала „Младост“