Фейсбук страницата на НЧ „Пано Ангелов – 1926”, с.Брод, Онлайн излъчване на филм по повод 95 години НЧ „Пано Ангелов – 1926”, с.Брод