„Библиотекар за един час” – призив към всички желаещи да усетят удоволствието от библиотечната работа – във всички отдели