"70 неспокойни години театър" - изложба на театрални костюми и реквизит от театрални представления