19:00 часа, с.Брод Празник „Гласовете ви чувам…”, посветен на Съединението на България и борбата за обединение на българските земи, в памет на Пано Ангелов