19:00 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, „Образцов дом №6” – постановка на ДТ „Сава Огнянов”, гр. Русе, с участието на Филип Аврамов и Мая Бежанска