19:00 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, Благотворителен концерт в помощ на Марти, ОП „Детски и младежки център”