19.00 часа, ОДТ „Апостол Карамитев”, Коледен концерт на ОЦТИ „Галаксико“ – „Мисия – Коледата възможна“