19:00 часа – КДК – кафе, ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ НА МАРИЯ ШАНДУРКОВА