17:00 часа, с. Крепост, Отбелязване на 95 години от основаването на НЧ „Селска пробуда - 1927”, с. Крепост „Помним миналото, пазим традицията, градим бъдещето!”