15:30 часа, с. Бряст, Отбелязване на 95 години НЧ „Пробуда - 1927”