11:00 часа, с.Радиево, Онлайн провеждане на Фолклорен фестивал „Тракия пее – преглед на мъжките фолклорни групи”, НЧ „Събуждане – 1927” с. Радиево