10:00 часа, с. Крум - Световен ден на плетенето и празник на старата градска песен.