КЛУБОВЕ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ И ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

адрес: Димитровград
бул.”Г.С.Раковски”№15                                                                  
    
Клубовете се разкриват съгласно Наредба №23, приета с Решение №568/23.04.2009 на Общински съвет Димитровград /изм. с Р №1434/31.03.2011г. и Р №1269/27.03.2014г./
Член на клуб може да бъде всяко лице в пенсионна възраст или лице в неравностойно положение и специални потребности, без ограничение на възрастта.            
Клубовете в Димитровград и гр.Меричлери се откриват при минимум 50 човека желаещи. Клубовете в останалите населени места се откриват при минимум 25 човека желаещи.
Помещенията, в които се разкриват клубовете се осигуряват с решение на Общинския съвет.
Разходите по поддръжка на клубовете са за сметка на Общинския бюджет.
 
Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно включване и социална интеграция в общността на членовете им.

 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ СА:

 

  • членски внос;
  • бюджетни средства;
  • дарения в натурална форма;
  • други

 
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Съвместно с Домашен социален патронаж, клубовете могат да извършват следните социални услуги:

  • Доставяне на храна
  • Помощ в общуването и поддържането на социални контакти
  • Закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост и лекарства със средства на обслужваното лице.
     

Клубовете се закриват когато броят на членовете в съответния клуб падне под определения минимум.
Към август 2014 г. разкрити по Наредба №23 са общо 22 клуба.

свали като .pdf