ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

В съответствие с чл. 15, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

 

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

СТЕФАН ДИМИТРОВ

 

КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

ДА ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

 

НА ПРОЕКТ

 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОДЗ №4 (СГРАДАТА НА УЛ. КАПИТАН ПЕТКО

ВОЙВОДА” №19) ГР. ДИМИТРОВГРАД”

 

 

На 15 юли (сряда), ОТ 17.30 ЧАСА,

залаТА НА ІІ-ри ЕТАЖ на общинска администрация Димитровград, бул. Раковски 15

 

І. Обект на инвестиционния проект:

 

Сградата на ОДЗ №4 (ул. «Капитан Петко Войвода» №19 град Димитровград), въведена в експлоатация през 1984 г. Застроена площ – 1345 кв.м., разгърната застроена площ – 2138 кв.м.

 

Дейности:

 

1. Топлинна изолация на външните стени;

2. Изолация на покрив;

3. Подмяна на дограма – врати и прозорци;

4. ЕСМ по осветление;

5. ЕСМ по КУ и ВОИ;

6. ЕСМ по вентилация и допълнителни разходи по подмяна на горивото;

7. ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление и енергиен мениджмънт.

 

ІІ.Обща стойност на проекта 208 479 лв.

 

 

ІІІ.Начин на финансиране: дългосрочен инвестиционен кредит  в размер на  152 284 лв. и дофинансиране със собствени приходи 56 195 лв.

 

 

ІV.Начин на обезпечаване: залог на бъдещи вземания на общината.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Материалите са на разположение всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа, в административната сграда на Община Димитровград, бул. Раковски 15, стая № 64, ет. 6, при Дарина Попова-Илиева – Началник отдел „МСП”, както и на официалния сайт www.dimitrovgrad.bg

Last modified: 12:07:14, 7 March 2020

More news

CHRISTMAS FOOTBALL TOURNAMENT ON SMALL DOORS

208

The Municipality of Dimitrovgrad organizes the Christmas indoor football tournament, December 11-15, 2023. The matches will begin at 18:00 on the Rakovski stadium. Those wishing to participate in the tournament can register until 7.12.2023 on phone: 0885 866192. The prize fund provides: BGN 150 – the first place, BGN 100…

MUNICIPAL COMPETITION "THE MAGIC OF CHRISTMAS"

600

I. Objectives The competition aims to promote the aesthetic implementation of a corner with a themed Christmas decoration in schools, kindergartens and centers providing social services. The initiative will create Christmas vibes during the holiday period.   II. Evaluation Originality; Ideas, dedicated to the topic; Performance; Attractiveness;   The corners…

To all the news