ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание