ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състав на ОИК на територията на община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници, насрочени за 29.10.2023г.