Класиране II етап по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград, чрез подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”

Files: