Г Р А Ф И К за затваряне на детските градини на територията на Община Димитровград през декември 2021 година и януари 2022г.