Анкетно проучване за подготовката на Плана за интегрирано развитие на община Димитровград за периода 2021-2027 г.