Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 571 от 27.09.2023 година