Съобщение по чл. 32 от ДОПК № ПР - 12 - 54 от 23.01.2023 година